Horoszkóp esettanulmányok és interjúk

Interjú Krisztina Mesterrel a Klasszik Rádióban

img_0282

Bevezető: Dr. Neuhauser Krisztinával beszélgetek. Filozófiai doktorátus megszerzése után szegedi és budapesti egyetemeken tanított, például a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen is. Külföldi munkája során ismerkedett meg először Bali szigetén az energiák ősi tisztítási és harmonizálási módszerével. Ezek után Kaliforniában a cseroki Indián Sámán mestertől tanult. Intuitív sámánisztikus módszereket a térben lévő energiák finom érzékelésére. Számos gyógyító és tanító beavatást is kapott itt. Peruban az Andok hegyvonulatán lévő Machu Pichu-ban az inkák szent helyén volt tanulmányúton. Ez alkalommal szerencséje volt perui sámánoktól beavatást kapni arra, hogy az életét az emberek felvilágosításának szentelje kínai asztrológus Mesterként és Feng Shui Mesterként. Kínai tanulmányait eredeti Hong Kongból származó kínai Mestertől tanulta, akivel először Londonban, majd Hong Kongban találkozott.

1. Kérdés: Kedves Krisztina! Mondja el hallgatóinknak hogyan vezetett el útja ahhoz, hogy elérje a Kínai Asztrológia Mester fokozatot? Hogyan lett Feng Shui Mesterré?

Válasz: Kínai mestervonal által hiteles forrásból, elsősorban nem nyugati Feng Shui könyvekből tanultam Feng Shuit és Kínai horoszkóp készítést. 20 éve foglalkozom ezzel és tanulom most is ezt a tudományt. Három nyelven adok konzultációkat és tartok tanfolyamot, angol, német és magyar nyelveken. Állandó továbbképzésen veszek részt a Nagymesternél Nagy-Britanniában. Az igazi mély tudást Mester nélkül, könyvekből nem lehet megtanulni. Ha nincs kínai Mestered, nem lehet hiteles a tudásod. Én az Autentikus Kínai Horoszkóp Mester diplomát Hong Kongban szereztem a kínai Nagymesteremtől. Ezt megelőzően 5 évig tanultam és az asztrológus mestervizsga előtt három másik vizsgát is kellett tennem. Életem legégőbb vágya, hogy az Ég eszközként használjon engem az emberek javára, hogy ők mélyebben és jobban megértsék önmagukat és egymást.

Ebben a munkában egyéni utakon járok és sajátos módon dolgozom egy olyan nyitottsággal, melyet az adott helyzet igényel. A Feng Shui és Kínai Asztrológia tanácsadások, konzultációk, az életút elemzések, horoszkóp feltárások, személyiségfejlesztő tréningek, melyek felölelik tevékenységi körömet, ezt a célt szolgálják. Életünket könnyebbé tehetjük, ha arra koncentrálunk, hogy boldogságban és fényben éljünk. Ez az elhatározás tőlünk függ. Az univerzum törvénye azt mondja: „koncentrációnkat és képzelő erőnket bármibe is fektetjük, az megtörténik, valósággá válik”. Ezért fontos, hogy tudjuk, megtanuljuk, hogy mire jó koncentrálnunk ahhoz, hogy önismeretünk alapján beteljesíthessük életünk célját. Egészségem és örömöm a munkámban hálával tölti el a lelkemet. Arra bátorítok minden hozzám fordulót, hogy növekedjen önkifejezésben, hogy üzenetét megosztva velünk, hozzájárulhasson életünk csodáihoz. Legyen minél hálásabb azért, hogy naponta megélhet olyan csodákat melyek a lelkét boldogsággal töltik el.

2. K: Hol lehet a kínai asztrológiát magyar emberként megtanulni? Ki az, aki taníthat Ön szerint kínai asztrológiát?

V: Hol lehet megtanulni ezt? Attól az asztrológia mestertől, aki hiteles és professzionális. Vigyázat! Computeres kalkulátor által kinyomtatott kínai horoszkóp nem biztos, hogy pontos képet ad, mert abból nem tudhatjuk meg a horoszkóp által feltárt összefüggéseket a nap, a hónap, az év és az órára vonatkozóan. Az ilyen módon kinyomtatott horoszkóp értelmezéséhez Mester szükséges, aki feltárja a horoszkópban lévő elemek közötti kapcsolati rendszert. Enélkül a tudás nélkül nem lehet értelmezni a computeres kalkulátor által kinyomtatott horoszkópot. Ez ugyanígy vonatkozik a nyugati horoszkópokra is, melyet computer nyomtat ki. Nem ajánlom, hogy önállóan, beavatott Mester nélkül horoszkópot próbáljunk értelmezni. Veszélyes félreértelmezés áldozatai lehetnek.

Ki az, aki taníthat? Vigyázat az internettel! Többen vannak, akik hirdetik magukat, mint kínai asztrológus vagy akár tanárként is fellépnek, anélkül, hogy képesítésük lenne bármelyik vonatkozásban (tanár vagy kínai asztrológus) vagy bizonyíthatóan hiteles forrásból tanultak volna. Csak tiszta forrásból származó Mestert keress! Akkor jó úton jársz az igazi mély tudáshoz.

Mi a tiszta forrás? Az, aki a kínai mestervonaltól jön Kínából. Az, aki Mestervizsgát tett kínai Mester előtt. A Kínai Asztrológia Diploma megszerzéséhez kötött vizsgát tett. Minimum 5 év előzetes tanulmányokat végzett a mestervizsga előtt. Hogy Kínai asztrológusként tanítson valaki annak az a legfontosabb feltétele, hogy alapos tudással, szakképesítéssel és több éves tapasztalattal rendelkezzen. Az asztrológia az asztronómia része, egy tudomány.

3. K: Ez jó forrásként elfogadható, de felmerül a kérdés: Ha engem érdekel és szeretném ezt megtanulni, akkor hogyan, milyen szempontok szerint válasszam el az igazit a hamistól? A hiteles, tiszta forrást a zavarostól? Az ocsút a búzától?

V: Több lehetősége van. Tegyen fel ilyen kérdéseket annak akitől tanulni akar: 1. nevezze meg a Nagymesterét. 2. Mióta tanulja? 3. Mesteri diplomával rendelkezik? 4. Hány éves tapasztalata van? 5. Milyen nemzetközi szövetségben van akkreditálva? 6. Megjelentetett-e cikkeket szaklapokban?

Szakmailag elborzadok, amikor TV-ben, rádióban és az interneten hallgatom és olvasom azokat, akik kiadják magukat Feng Shui tanárnak és kínai asztrológusnak. Azok a dolgok, amiket előadnak, annak semmi köze az (igazi) hiteles tudáshoz. Többször tapasztaltam, hogy nyugati asztrológusból lett ún. Kínai asztrológus. Ezek a személyek úgy gondolják, hogy mivel megtanulták a nyugati asztrológiát, már a kínai asztrológiához is értenek. A hiteles kínai asztrológia csak kínai mestervonaltól származhat. Nem keverhető össze a nyugati asztrológiával. Az, aki a nyugati asztrológiából magyarázza a kínai asztrológiát, az félrevezeti és megtéveszti az embereket, akik hozzáfordulnak akár horoszkóp készítésre, akár tanfolyamra.

Például: a kínai asztrológiában a születésnapnak egy ún. öneleme van. Ez az önelem az 5 elem egyikéből adódik. A Föld, Tűz, Fém, Víz, Fa. Az a nyugati asztrológus, aki ezeknek az elemeknek az értelmezésében felhasználja a nyugati zodiákus elem értelmezését, komoly szakmai hibát követ el. Hogy miért van ez így? Ennek az interjúnak a keretében nem áll rendelkezésre idő, hogy elmagyarázzam. Bár vannak analógiák, de semmiképpen sincsen azonosság. Ennek a magyarázatára lehetőség nyílik az általam tartott asztrológus képző és kínai horoszkópkészítő tanfolyamon.

4. K: Ön beszél a hitelességről. Arról, hogy mennyire fontos az eredeti kínai Mester, ha valaki kínai kultúrát vagy asztrológiát akar tanítani. Említette, hogy Kínában járt és tanult. Milyen élményei voltak?

V: Valóban, ez igaz, Kínában jártam és tanultam a Nagymesterrel. Ez segített engem a kínai nyelv, filozófia és gondolkodás mélyebb megértéséhez. Changsha, Hong Kong világa rengeteg új élményt adott a Nagymester segítségével ahhoz, hogy még hitelesebben tanítsam azt, ami az európai ember számára kínai, azaz idegen. Én sem kínai vagyok, hanem európai, és egyetemi tanár. Egy élményt ragadok ki, mely az egyik legérdekesebb, izgalmasabb volt számomra. Kínában a tanulmányutamon Mao Ce Tung szülőhelyének látogatása a Nagymesterrel egy életre szóló tanítást adott. Megtapasztalhattam azt, hogy Mao Ce Tung, a hősként és máig a legnagyobb kínai államfőként, modern Kína alapítójaként tisztelt ember szülőházát Feng Shui szempontok szerint építették. Mao Ce Tung szülei Feng Shui Mester tanácsa szerint helyezték el a családi ház épületét a megadott égtájban. Az épületek közrefognak egy kis mesterséges tavat, melyben aranyhalak úszkáltak a Feng Shui Mester által megadott számban. Mao Ce Tung elnök rendkívüli hatalma és halála utáni tisztelete és filozófiájának továbbélése a kínai Feng Shui behatások erejét bizonyítja. Kínában a Feng Shui tanítások és azok alkalmazása komoly hagyomány. Arról, hogy milyen formában és hogyan történik, részletesebben beszélek az általam vezetett tanfolyamon. Hiszen én Feng Shui Mester Diplomával is rendelkezem. Valójában a hiteles kínai horoszkóp mesterség nem választható el a Feng Shui alapos ismeretétől. Az ember sem érthető meg attól a környezettől, és attól a földrajzi helytől függetlenül, amelyben él. Hiszen az ember nem légüres térben él.

5. K: Ön említette a Feng Shui-t. Magyarországon sok könyv, iskola és tanfolyam jelent meg a Feng Shui-ról. Én magam is láttam Feng Shui hirdetéseket. Mi a véleménye erről? Van-e összefüggés a Feng Shui és a kínai horoszkóp között?

V: Mint már említettem, az ember sem függetleníthető attól a környezettől, és attól a földrajzi helytől, amelyben él. Az emberi lény két hatalmas energiamező hatása alatt él. Az egyik az égitestek vagy bolygók által közvetített kozmikus energia, amely a Földet érinti. A másik erő a Föld folytonos ereje, ez is a kozmikus energiák hatásai alatt áll. E két hatalmas energiának az ember életére tett befolyása a Feng Shui alapja. Értelemszerűen az emberi lény nem szakítható ki az univerzumban és a Földön elfoglalt helyéből. Nem érthető meg az ember teljességgel ezeknek a hatalmas energiamezőknek az elemzése nélkül. Így kapcsolódik a kínai horoszkóp a Feng Shui-hoz. A Feng Shui Mester az eget kémleli, az „égboltra néz”, míg az emberi lény a földre néz. A Feng Shui kínai jele azt jelképezi, hogy bár az ember a föld teremtménye, mégis szellemi lény és szellemi-lelki utat jár a világegyetem hatásán keresztül. Így alkot a Föld, az Ég és az ember egy teljes egységet a Feng Shui-ban és a kínai horoszkóp rendszerben. Az égitestek, emberek és a föld törvényszerűségének megértése feladata a profi horoszkópkészítőnek is.

6. K: Mi a különbség a kínai és a nyugati asztrológia között? Miben térnek el?

V: Ez egy jó kérdés. Én nem kínai, európai vagyok. Nem kínaiul tanítok és készítek profi kínai horoszkópot, hanem európai nyelveken. Sokszor felteszik azt a kérdést a tanítványaim és a klienseim, hogyan hasonlítható a nyugati asztrológia jegye a kínaihoz. Ez a kérdés felvetés számomra természetes. A mi kultúránkban a nyugati asztrológia hagyománya terjedt el. A kínai asztrológiai előrejelzéseket használták fel a királyi nemesi családok évszázadok óta a hatalom és gazdagság megőrzésére. Ezek tények. Az asztrológia nem vallás és már a középkorban is oktatták európai egyetemeken. Ezért sokan azt gondolják, hogy a kettő azonos rendszer. De ez nem így van.

Nyugati asztrológiát is tanultam, de ez nem az én szakterületem. Ahol én igazán otthon vagyok: az Autentikus Kínai Asztrológia. A nyugati és a kínai asztrológia bár ugyanazon égitesteket látja, de mégis másként értelmezi. A nyugati a Nap-asztrológia, a kínai Hold-asztrológia. A holdnaptárban holdciklusok, holdhónapok vannak. Ezen alapul a kínai asztrológia. Ez nagy különbség. A kínai asztrológia a Yin és Yang elvét, mint a világegyetem működését képező, meghatározó és annak alapját képező két erőt alkalmazza a kínai horoszkóp felállításában is. A Yin és Yang elv, mint az éjszaka és nappal, a nő és férfi szimbólom állandó, de törvényszerű változásban, mozgásban van mindkettő. Ezt az elvet a kínai horoszkóp elemzés alkalmazza, de a nyugati nem. Ez is nagy különbség. A nyugati asztrológia – a születési hónapnak a Nap bolygó – helyzetéhez igazodva állapítja meg a születési elemet. Például: Rák havában született ember, Víz elemű. A kínai asztrológiában azonban ez a hónap egy teljesen más elemnek felel meg, például Föld elemnek, így a jelentése is más lesz. A kínai asztrológiában 5 elem létezik, a nyugati asztrológiában csak 4 elem van. Az 5 alapelemből a horoszkóp tartalmazza az év, hónap, a nap és az óra elemét is, amely több, mint csupán egy elem. Így a kínai asztrológia mélyebb elemzést képes adni. Az interjú keretei nem engedik meg, hogy tudományos fejtegetésekbe bocsájtkozzak. Amennyiben részletes és professzionális tudást és kínai horoszkópot szeretne szívesen látom a Klasszik Rádió hallgatókat a tanfolyamomon vagy egyéni konzultáción.

20 éves tapasztalatból tanácsolom azt, hogy körültekintően válassza ki az asztrológusát! Ne menjen olyan asztrológushoz, aki a kínai és nyugati asztrológiát keveri, mert megtévesztés vagy félrevezetés áldozata lehet! Válassza az asztrológia mestert a kínai asztrológiánál is.

7. K: Mennyire megbízhatók az online horoszkóp kalkulátorok? Ezeket az interneten ma már több nyelven lehet találni, így magyarul is. Mi a véleménye ezek használhatóságáról, pontosságáról?

V: Valóban elterjedtek az onlin kínai horoszkóp kalkulátorok, sőt a mobiltelefonra letölthető applikációk is elérhetők,vagy megvásárolhatók az internetről. Mit jelent a kalkulátor? A születési adatokat be kell vinni és kap egy automata által kinyomtatott választ. A probléma az, hogy hogyan tovább? Itt két dolgot jó lenne szem előtt tartani. A kalkulátor által kapott horoszkópot hogyan értelmezem? Kaphatok-e pontos és megbízható értelmezést, ha az asztrológiai könyvekből próbálok utánanézni, próbálom megfejteni a képletet? Egészen biztosan nem. Egy zodiákus jegy általános leírása csak nyomaiban lehet igaz az egész zodiákus képletre. A képletből nem lehet kiragadni egy részletet csupán. Például: a születési nap kínai elemét. Ez hiba, mint ahogy a kirakó játék egy részlete sem mutatja a kirakó teljes képét. Aki a kínai asztrológia képletből csupán a születési napból indul ki, mint Önelemből. Ez azt jelentheti, hogy félrevezetheti, vagy megtévesztheti az embereket. Hiszen egy elemből magyarázza az ember egész jellemét, életét és viselkedését. Ez komoly tévedésekhez vezet. A kalkulátor által kinyomtatott képet csak szakértő által értelmezhető. A szakértő tudja megállapítani, hogy a kalkulátor által kinyomtatott horoszkóp képlet hibás vagy nem. Ha hibás, akkor kijavítja. Ezután jön a horoszkóp értelmezése, amihez nagyon mély tudás szükséges. Van még egy alapvető probléma! Az online kalkulátorok kivétel nélkül hibásan számítják ki a születési évet azoknál az embereknél, akik valamely év december 21/22 és február 20/21 között születtek. Amennyiben szeretné ennek a magyarázatát megérteni, miért van ez így, szívesen elmagyarázom Önnek a kínai asztrológiai tanfolyamon.

8. K: Mennyire fontos az állatok szimbólumrendszere a kínai horoszkópban?

V: Valamennyi kínai állatövi jegy szimbólikus világegyetem; szimbólumok vagy más néven archetípusok, melyek saját törvényekkel és területekkel rendelkeznek. Ezek a szimbólikus állatok valódi élőlények, mindegyik sajátos tehetséggel és funkcióval van megáldva. Gyakran tűnik úgy, hogy egy-egy ember életében nem annyira bizonyos jellemvonások, mint inkább a körülmények mozgatják és határozzák meg egy-egy szimbólikus állatövi jegy fő tendenciáit. Például: egy Sárkány vagy egy Kakas körül kialakulhatnak életesemények, melyek a Sárkányra vagy a Kakasra jellemző reakciókat, cselekedeteket előhívnak, előhoznak a külvilágra reagálva. Az állatok nagyon fontosak a horoszkópban. Ezeket is tudni kell elemezni. Komoly tudás szükséges ahhoz és tapasztalat, hogy megértse a kínai asztrológus azt, hogy: Milyen kapcsolatban vannak a szimbólikus állatjegyek a bolygókkal, egymással? Például: Ki kinek a szövetségese? Ki kinek az ellensége? Ki kinek a legjobb férje vagy felesége? Például gyakran előfordul a munkámban, hogy házasságkötés előtt kérnek tanácsot tőlem. Összeillünk-e a párommal? Van-e jövője a hosszútávú kapcsolatnak? A kérdés felvetésből kiderül, hogy a kínai asztrológus munkája rendkívül felelősségteljes.

9. K: Mi a különbség a kínai asztrológiai előrejelzések és a jóslás között? 

V: Nagy különbség van az előrejelzés és a jövendőmondás között. A jövendőmondás kártya vagy médium által előre jelzett esemény egy ember életében, melynek a valószínűségét biztonsággal állítja a jósló. Akár kártyából vagy intuitív módon misztikus erőkre támaszkodva az egyénnek előre lesz jelezve egy fontos életesemény. Azonban az egyénnek nincs felelőssége vagy szabadsága, hogy fellépjen ezekkel az erőkkel szemben, amelyek az életeseményt irányítják. Az asztrológiai előrejelzések tudományos alapon nyugszanak. Tudományos számítások alapján gyakorlati tanácsokat adnak figyelembe véve az egyén csillagképét azaz asztrológiai képletét. A professzionális asztrológusok minden kultúrában adtak előrejelzéseket királyoknak és királynőknek, hogy tájékoztassák őket a Csillagok hatásairól életük egy meghatározott szakaszában.

Például: a professzionális asztrológus képes arra, hogy segítsen meghozni egy életbevágóan fontos döntést, a személyes Csillagkép elemzése alapján. Meg tudja mondani azt is, hogy az időzítés kedvező-e a szóban forgó döntésre.

Ez a fajta előrejelzés nagy segítség lehet a helyes döntéshez.

Az egyénnek van választási szabadsága a cselekvést illetően, de a személy felelőssége, hogy kövesse az előrejelzésben megadott tanácsokat. Például: családtervezés jó időpontja, külföldi munkavállalás jó időpontja.

10. K: Mit tartalmaz az Ön által tartott kezdő kínai asztrológiai tanfolyam?

V: Ennek a tanfolyamnak az a célja, hogy teljes és átfogó képzést biztosítson a kínai asztrológia alkalmazásáról. Amikor elkezdjük tanulmányainkat, első feladataink egyike megtanulni a 10.000 éves autentikus kínai naptár értelmezését és olvasását. Ez magában foglalja a kínai karakterek elsajátítását is. Ezután következik a saját kínai horoszkóp felállításának a módja.

A saját horoszkóp példán okulva olyan kérdésekre is választ kaphatunk, melyekre már évek óta keressük a választ, de még nem találtuk meg. Ezek lehetnek párkapcsolati, karrierrel, az otthonával (háza, lakása) vagy a jövőjével kapcsolatos kérdések.

Például ilyen kérdésekre kaphat választ:

  1. Milyen szakma az, amely az Ön képességeinek és tehetségének megfelel?
  2. A külföldi munka szerencsét hoz-e Önnek?
  3. Összeillik-e a párjával?
  4. Hogyan teheti még jobbá az emberi kapcsolatait?
  5. Hogyan érthetem meg jobban a páromat, ahhoz, hogy életünk harmónikusabb legyen?
  6. Mi a legjobb időpont a családtervezésre, gyermekvállalásra?
  7. Milyen karmikus kapcsolatok vannak jelen a horoszkópban? Mi erre a megoldás?
  8. Mi a legjobb idő az új lakás vagy ház vételére az adott évben?
  9. Mikor és hova költözzek? Egészséges legyek és pénz álljon a házhoz
  10. A legszerencsésebb égtáj irányok az egyéni horoszkóp alapján az egészség, a karrier és a gazdagság megszerzésére és megtartására

A kínai horoszkóp alapján tisztába kerülhet a képességeivel. Ez a tudás segít Önnek abban, hogy elfogadja Önmagát és annak értelmében változtasson életstílusán.

Ha fontos döntés előtt áll akkor, a kínai asztrológia által felállított horoszkóp megmutatja a helyes döntéshez vezető utat. Új horizontok vagy lehetőségek nyílhatnak meg mindenki előtt a fenti témákban, a saját Csillagkép ismeretében. Komoly önismeretre tehet szert a tanfolyam elvégzésével.

11. K: Úgy tudom, hogy egy könyvet is írt, melyben szó van a kínai asztrológiáról is. Miről szól a könyv?

V: Ez a könyv a „SIKER TITKA”. A könyv tehetség menedzseléséről szól három igaz történet bemutatásával. Mivel a siker útja egyéni, recept helyett segítségeet és javaslatokat adunk azoknak, akik erőt éreznek magukban a változásra. Olyan kérdéseket vetünk fel, mint „Hogyan bánjunk a tehetséggel?”. Rávilágítunk arra, hogy  atehetség felismerése és támogatása csak akkor éri el a célját, ha az adott személy készen áll és nyitott arra, hogy megismerje önmagát; továbbá, ha feltárjuk előtte a személyiségfejlődés lehetséges útjait. Így került be az ősi kínai asztrológia is a tehetségmenedzselés eszköztárába és a könyv Ötödik részébe. Miért kezdődött a Pekingi Olimpia megnyitó ünnepsége 2008.08.08 20:08-kor?

Hogyan jutott ismét vissza Varga Tamás a vízilabda válogatottba és lett aranyérmes Pekingben?

Vajda Attila világhírneve és olimpiai aranyérme milyen különleges asztrológiai támogató munka eredménye? Közös munkánk izgalmas történetei e kérdésekre adnak választ. Ezeknek a sikertörténeteknek az üzenete az Ön számára is ösztönző lehet saját tehetségének kibontásában.

Mit jelent a tehetség menedzselése? A Siker Titka könyvünk Dr. Nagy Sándorral, férjemmel leírja: Hogyan éri el a célját a tehetségmenedzselés? A tehetségek felismerése és támogatása csak akkor éri el a célját, ha az adott személy előtt feltárjuk a személyiség fejlődésének ösvényeit, lehetséges útjait. Második fontos követelménye a tehetségek támogatásának, hogy ez a tehetséges ember nyitott legyen az ismeretek befogadására és a változásra.

Az ősi Kínai Asztrológia szoros összefüggésben a Taoista Numerológiával a születési adatok alapján feltárja az életút fizikai, szellemi és érzelmi síkjait. Ennek a mély ősi tudásnak segítségével betekinthetünk a sorsunkba és mélyebb önismeretre tehetünk szert.

Mi tartozik az önismeret körébe? Ez egy hatalmas terület, hiszen minden egyén „mélységeket” rejt magában. Önismeret nélkül nem lehet szó személyiségfejlesztésről. Itt segít a kínai horoszkóp.

Mivel az életút elemzése, az erősségek és gyengeségek felmérése, a vele született egészségi állapot és annak változásai egy adott sorsciklusban, a támogató és a kihívásos sorsciklusok kiszámítása az asztrológia feladata.

Sorsciklus alatt életünknek egy meghatározott időszakát értjük. Erről bővebben is szó van a könyvben.

Így egy ember születési dátumából és születési órájából személyiségének sokrétűségeit ismerhetjük meg.

Így került az ősi Kínai Asztrológia a tehetségmenedzselésünk eszköztárába.

Miért ne élnénk egy ilyen mindent átfogó, pontos bölcsességgel, hogy életünket egészségessé, értelmessé és gazdagabbá tegyük?

 

Köszönöm a lehetőséget a Klasszik Rádiónak!