Horoszkóp esettanulmányok és interjúk

A Kakas


A boroskancsó

kakas-kep

A Kakas évében született emberek hajlanak a művészeteken, valamint az emberi kapcsolatokon keresztül  kifejezni egyedülálló energiáikat. Gyakorta rendkívűl tehetséges zenészek. Imádnak énekelni, akár a színpadon, akár összejöveteleken, de a zuhany alatt is. Kreatív szellemük más módokon is kibontakozhat: az építészetben, rajzban, festészetben, tervezésben vagy az előadóművészetekben.

Olyan híres személyiségek, mint Fülöp herceg és Peter Ustinov is ebben a jegyben születtek.

Képzeletük igen gazdag, nagyon találékonyak tudnak lenni. Ha energiájuk nem tud a művészetek útján kifejezésre jutni, tudományos vagy kereskedelmi újításokban nyilvánulhat meg, illetve egyszerűbb formában lenyűgöző személyes kreativitás képében, talán veleszületett gazdag fantáziában. Megvan az a természetes adottságuk, hogy képesek arra koncentrálni energiáikat, amivel éppen foglalatoskodnak. Mikor valami olyan dologgal foglalkoznak, amit szeretnek, egész szívükkel teszik azt, s nagyon gyorsan tudnak dolgozni.

A Kakas jegyében születetteknek megvan azon erősségük, hogy kitartóak. Jelentős személyes erőt mutatnak fel. Rendszerint tudják, mit akarnak, és mindent meg is tesznek azért, hogy azt elérjék. Nem könnyű őket ugráltatni. Jó a beszélőkéjük, s gyakran olyan típusú emberek, akik megszokják, hogy a vitákban ők győzedelmeskednek.

Belső bátorságuknak köszönhetően rendszerint egyenesek és őszinték a másokkal való kapcsolataikban. Csodálatos barátok, s embertársaik felkeresik őket saját problémáikkal, tanácsot és segítséget kérve tőlük. Miként a baromfiudvarban élő párjuk, figyelmesek és éberek, észreveszik a környezetükben lévő kapcsolatokban bekövetkező változásokat.

A Kakasok temperamentuma akár a változékony időjárás. Ez vonzóvá teheti őket mások szemében, ugyanakkor sebezhetővé is válhatnak e tulajdonságukből kifolyólag. Ráébredhetnek, hogy mások befolyása alá keültek. Gyakran kissé bizonytalanok magukban, aminek következtében olyan szituációkban találhatják magukat, ahol más emberek irányításának vannak kitéve, legyen ez a munkahelyükön vagy a magánéletükben. Mikor problémáik adódnak, hajalamosak magukban rágódni ezeken, és hosszú időre elfojtani a dolgokat. Ritkán kezdenek ellentámadásba, ha azonban mégis, teljes erejük kivételes megnyilvánításával teszik azt.