Horoszkóp esettanulmányok és interjúk

A Nyúl

Ugrásra készen

nyul-kep

A Nyúl évében született emberek kivételesen érzékenyek és rendkívül éberek. Magas szintű intelligenciáról tesznek bizonyságot, ami jótékony őszinteséggel párosul. Agyuk nagy sebességgel dolgozik, ami lehetővé teszi számukra, hogy egy meglepően rövid időkereten belül különböző feladatok széles skáláját végezzék el. Gyorsaságukat és éleselméjűségüket nagyra becsülik a matematika és a könyvelés területein.

Okos elméjüknek köszönhetően folytonosan fürkészik a jövőt, előre gondolkodnak, felmérik a veszélyeket és a kockázatokat. Úgy tűnik, egyik szemüket mindig a legközelebb eső kijáraton tartják, ugyanakkor felderítik az adott helyzet számos lehetséges alternatíváját. Ez a hajlam megnyilvánulhat úgy, hogy a Nyulaknak mindig kéznél van több lehetséges életstílus is: amennyiben az egyik megközelítés nem működik, rögtön készen állnak azt helyettesíteni egy másikkal. Addig próbálkoznak, míg kiutat nem találnak bármely patthelyzetből.

E külsőleg is finom, érzékeny lényeknek gazdag az érzelmi életük. Érzéseik oly gyorsan változnak, akár az időjárás. Ide-oda ingáznak a boldogság és a szomorúság között. Ha egyszer nagy haragra gerjednek, úgy tűnik, nemigen tudják azt kontrollálni, jóllehet haragjuk oly gyorsan száll tova, akár a nyári zápor. Érzelmeik változásának sebessége, valamint gyorsan járó értelmük miatt nemegyszer türelmetlenek. A Nyulak nem szeretik vesztegetni az időt, s nehezen lehet velük megértetni, hogy nem mindenki olyan eleven észjárású, mint ők maguk. Másokat ez könnyen provokálhat, különösen, ha a Nyulak türelmetlenségét arrogáns lekicsinylésként értelmezik.

Gondoljunk egy gyermek kedvenceként tartott kis nyuszira: a Nyulak finomsága és sebezhetősége vonzó számunkra. Csaknem védtelennek tűnnek a fenyegető világgal szemben, miként saját belső érzéseikkel szemben is. Ami páratlan gyengeségnek tűnik, egyben figyelemre méltó tehetség is lehet. Minden, a környezetről való teljes tudatosságot, valamint az alternatív reakciókat és a lehetséges válaszok forgatókönyveit villámgyorsan számításba vevő képességet igénylő szituációkban nem is lehetne fontosabb és erősebb tag a csapatban, mint a Nyúl.